Upozornenie na riziká

RIFM, s.r.o., (ďalej len spoločnosť) nepreberá zodpovednosť za chyby a nepresnosti v tomto materiáli. Rovnako spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu pochádzajúcu z investícií založenej na akejkoľvek informácii publikovanej spoločnosťou. Všetky informácie tu uvedené majú charakter informačného charakteru. Informačné materiály uverejnené spoločnosťou neposkytujú priame odporúčania k vykonaniu obchodu s finančnými nástrojmi. Takéto obchodovanie je špekulatívne a môže viesť k vysokým finančným stratám. Všetky informácie uverejňované spoločnosťou majú prevažne náučný a informatívny charakter a nesmú sa považovať za odporúčanie k vykonaniu obchodu s finančnými nástrojmi. Obsah tohto materiálu sa nesmie považovať za priamy alebo skrytý sľub, garanciu alebo tvrdenie spoločnosti, že klienti budú profitovať z informácií tu uverejnených, alebo že s tým spojené straty môžu alebo budú limitované. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. 

Spoločnosťi ako aj Marek Soska ako osoba neposkytuje žiadne maklérske služby a nesprostredkúva predaj alebo nákup akýchkoľvek finančných nástrojov ani neprijíma pokyny k takýmto činnostiam. Všetky údaje, informácie, názory, či už platené alebo zadarmo publikované na tomto webe sú prezentované výlučne formou osobných súkromných obchodných skúseností vlastníka webu. Ak sú v takýchto príspevkoch uvedené konkrétne spoločnosti alebo produkty v žiadnom prípade to nemožno považovať za reklamu alebo odporúčanie a ich prípadné využitie je teda výlučne zodpovednosťou a úvahami používateľa.